توجه ؛ متاسفانه بدلیل قوانین اپ استور ها ایرانی و محدودیت ها نمی‌توانیم نسخه بدون فیلتر این پلفترم ها را ارائه بدیم . لذا برا استفاده بعضی از این پلتفرم ها نیاز به VPN است .
یوتیوب