آصف قربانی

آصف قربانی ( Asef Ghorbani ) برنامه نویس و طراح اپلیکیشن . فعال در حوزه تکنولوژی و نرم افزار از ساری. دانشجو رشته نرم افزار از دانشگاه امام محمد باقر.
25 مقاله