محدثه ترابی

محدثه ترابی کیست ؟ محدثه ترابی ( Mohaddese Torabi ) بلاگر زمینه تکنولوژی و فناوری از اصفهان . برنامه نویس و ادیتور ویدیو . هنرجو رشته کامپیوتر
22 مقاله