نجوم

تلاشی برای کشف حیات فرازمینی : ساخت بزرگ‌ترین تلسکوپ رادیویی دنیا شروع شد !