واتساپ

معرفی واتساپ ! WhatsApp چیست ؟ تاریخچه تولید واتس اپ
سید علی ابراهیمی انتقال چت واتساپ به تلگرام