پابجی

چگونه region پابجی را به libya تغییر بدیم ؟ آموزش تغییر ریجن PUBG به لیبی ! سید علی ابراهیمی