گوشی

آیا Fast Charge برای باتری ضرر داره ؟ فست شارژ چیست ؟ معایب Fast Charge سید علی ابراهیمی